Služby

Preklady: ekonomické a manažérske preklady, právnické preklady, technické preklady, preklady webstranok a iné odborné preklady

Vaše texty preložíme kvalitne z a do všetkých svetových jazykov vo všetkých odboroch a vhodne prispôsobíme na akékoľvek použitie, vrátane súdne overených prekladov.

Tlmočenie: konzekutívne a simultánne

Ponúkame Vám kvalitné služby konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, na ktorého kvalitu sa môžete spoľahnúť.

Súdne overené preklady

Dokumenty vyžadujúce overenie súdnym prekladateľom a často i notárom Vám štandardne sprostredkujeme a zabezpečíme.

Korektúry textov

V prípade ak máte preklad, pri ktorom si nie ste istý či je správny, resp. či je presne, správne gramaticky a štylisticky preložený, ponúkame Vám možnosť korektúr a kontroly Vami dodaných textov rodenými hovorcami. 

Úprava dokumentov

Podľa vašich požiadaviek sme schopní spracovať texty vrátane ich grafického spracovania v akomkoľvek formáte, vrátane formátu pripraveného na tlačové spracovanie.

Terminologické glosáre

Odborné výrazy a frázy, ktorými popisujete Vaše produkty a služby v zdrojovom jazyku je potrebné zachovať vo všetkých preložených a lokalizovaných materiáloch aj v cieľových jazykoch, preto ponúkame možnosť  zostaviť terminologický glosár.
Počas prekladania konzultujeme termíny s odborníkmi pre danú oblasť a so zadávateľom prekladu, sledujeme internetové publikácie v cieľovom jazyku a takto vytvárame databázy odborných výrazov.

Doplnkové služby

K prekladom spravíme formátovanie podľa vašich požiadaviek a zabezpečíme aj ďalšie služby, ktoré potrebujete k svojmu prekladu.


V prípade otázok ohľadom uvedených služieb, prosím kontaktujte nás radi Vám pomožeme.