O SPOLOČNOSTI

European translation solutions je spoločnosť zameriavajúca sa na poskytovanie kvalitných prekladov s osobným prístupom ku každému klientovi.
Spolupracujeme len s preverenými prekladateľmi a korektormi s vysokou kvalitou práce. Naši prekladatelia popri prekladateľských zručnostiach disponujú tiež odbornými znalosťami v rôznych oblastiach, vďaka čomu sme schopní preložiť aj náročný odborný text so zachovaním významu.
Od roku 2000 sme preložili desaťtisíce strán odborných prekladov v rôznych jazykových kombináciách.
Pre nás je každý klient výnimočný, samozrejmosťou je formátovanie textu, korektúra, kontrola preložených textov podľa individuálnych požiadaviek.
 
 
 
Naša spoločnosť predstavuje dlhodobého a dôležitého partnera pre viaceré medzinárodné firmy, pre ktoré poskytuje včasné a vysoko kvalitné prekladateľské riešenia, ktoré charakterizuje KVALITA, SPOĽAHLIVOSŤ a SERIÓZNOSŤ.
 

Medzi naše silné stránky patria odbory:

 • Manažment, marketing, komunikácia, ľudské zdroje
  zamestnávame ľudí s manažérskym vzdelaním získaným na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave

 • Manažérske poradenstvo
  na základe našich dlhodobých prekladov pre konzultačné firmy

 • Právo a právnické texty
  kvalitní súdni prekladatelia a prekladatelia s právnickou praxou

 • Stavebníctvo
  garantom kvality je jeden z našich zakladateľov, ktorý nadobudol špecializované vzdelanie v oblasti stavebníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 • Informatika
  vďaka dlhodobým prekladom pre IT spoločnosti a zamestnávaniu spolupracovníkov s informatickým vzdelaním získaným na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

 • Automobilový priemysel a ostatné výrobné odvetvia
  dlhodobá exkluzívna spolupráca s medzinárodným európskym dodávateľom automobilových súčastí

 • Technické návody, užívateľské príručky a manuály
  stovky preložených strán v Španielčine, Angličtine, Nemčine a Slovenčine

 • Financie, poisťovníctvo, audítorstvo
  viaceré prekladateľské úlohy v oblasti štatistiky a finančnej matematiky

 • Medicína, farmácia, homeopatia
  spolupráca s expertmi zo zdravotníckeho manažmentu a klinickej medicíny

 

História a súčasnosť

Už v roku 2000 s príchodom nového tisícročia sa ľudia stojaci za spoločnosťou european translation solutions začali zaoberať prekladmi, pričom išlo najmä o odborné preklady pre zahraničných klientov z krajín Európskej únie. Postupne sa nám na základe výborných referencií začalo dariť aj na slovenskom trhu. Určitý čas sme boli súčasťou rôznych spoločností.

Ako dôsledok týchto skúseností a taktiež zmien sme sa rozhodli založiť spoločnosť european translation solutions. Na základe našich skúseností sme sa rozhodli prinášať zákazníkom viac, ako len kvalitný preklad – prinášať im predovšetkým komplexné riešenie.

Referencie si pozrite tu.

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať tu.

 

Naše silné stránky:

 • Vysoká kvalita prekladu – naše preklady realizujú rodení hovorcovia a špičkoví prekladatelia znalí v odbore
 • Odvetvovo-špecifické znalosti, znalosť terminológie a odbornej problematiky – vďaka našim zakladateľom, našim zamestnancom, našim prekladateľom a nášmu odvetvovo-špecifickému vzdelaniu a skúsenostiam
 • Prekladáme aj nie úplne bežné jazyky (napr. Bosniančina)
 • Stíhanie aj „šibeničných“ termínov (napr. preklad stoviek strán odborného textu v rámci niekoľkých dní)
 • Komunikácia s prekladateľmi a zákazníkmi je u nás osobnejšia a priateľskejšia
 • Výborný pomer cena/výkon
 • Každý preklad prechádza priebežnou a následnou kontrolou kvality, takže je garantovaná vysoká kvalita prekladu

 

Náš tím:

Vedenie spoločnosti:

Konateľkou a manažérkou spoločnosti je Marianna Kostičová

Je na čele spoločnosti od roku 2006, svoje koordinačné a komunikačné schopnosti využíva v prospech klienta a výsledkom je kvalitný aj ten najnáročnejší odborný preklad.
Študovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Odborne vedomosti v oblasti prekladov a tlmočenia nadobudla aj počas študijného programu Leonardo da vinci v Nemecku vo firme GEO-METRIK-Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Büro Freiberg.

Prekladatelia:

Spoločnosť tvoria naši kvalifikovaní prekladatelia, tlmočníci, grafici a asistenti, ktorí sú pripravení aj na tie najnáročnejšie výzvy. Všetci disponujú vzdelaním a certifikátmi na potrebnej úrovni a štandard práce zodpovedá najnáročnejším kritériám.
 

Prečítajte si viac o ich skúsenostiach a prístupe:
 

Martin odborné preklady ekonomických textov z nemčiny, angličtiny, češtiny a slovenčiny pre našu spoločnosť robí už vyše 10 rokov. Vyštudoval prírodné vedy na Univerzite Komenského v Bratislave a disponuje certifikátmi pre preklady z anglického a nemeckého jazyka. Dlhoročné skúsenosti, odborné dosiahnuté vedomosti v obore manažmentu, techniky, práva a prírodných vied ho radia medzi špičkových prekladateľov vo svojom obore. Ku každému prekladu pristupuje s citom pre to akým štýlom je text písaný a snaží sa zachovať prejav autora tak, aby bola zachovaná autentickosť originálneho textu.

Olinka vždy usmiata prekladateľka a tlmočníčka pre jazyky anglický, nemecký, slovenský a grécky. Prekladom sa začala aktívne venovať už na vysokej škole od roku 2007 počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva v špecializácii anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra. K anglickému a nemeckému jazyku pribudol v roku 2011 grécky jazyk, ktorý absolvovala na Škole gréckeho jazyka Filozofickej fakulty pri Cyperskej univerzite v Nikózii. K svojej práci prekladateľky sa stavia veľmi zodpovedne. Každý preklad vypracováva, čo najlepšie a najvernejšie k originálu. Práca prekladateľky jej okrem finančného zabezpečenia dáva aj osobné uspokojenie. Práve preto sa vždy snaží o čo najlepší výsledok a želá si, aby boli klienti s jej prekladmi vždy spokojní.

Ján preklady marketingových textov prekladá s ľahkosťou už od roku 2005. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoje dlhoročné skúsenosti z manažmentu a marketingu zúročuje pri prekladoch z a do anglického jazyka na rôzne témy i prekladov textov určených na publikovanie.

Andrea vyštudovala  slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK Univerzity Komenského v BA. Odvtedy je stále v kontakte s nemeckým jazykom, využívala ho v každom zamestnaní, najskôr ako lektorka neskôr ako prekladateľka. Od roku 2004 pracuje už len ako prekladateľka  a úradné preklady vykonávam od r. 2006. Zameriava sa na preklady z oblastí práva, legislatívy, daní, auditu, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva a pod.. K prekladom pristupuje zodpovedne, oblasti, ktoré prekladá, má naštudované a rozumie im, nejedná sa len o "slovníkový" preklad bez znalosti problematiky a súvisiacich právnych predpisov. 

a mnohí ďalší.

(Pre ochranu súkromia sme nezverejnili celé meno.)