NWS

Na spoločnosť european translations solutions sme sa obrátili na základe odporučenia s dopytom po preklade našich webstránok a obchodných zmlúv do anglického jazyka. Preklady boli doteraz vždy odovzdané v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite. Z týchto dôvodov budeme radi s nimi spolupracovať aj v budúcnosti.

Ing. Viliam Koza
CEO