TECHNICKÉ PREKLADY

Technické a vedecké texty si vyžadujú nielen odbornú znalosť témy, ale aj technické zručnosti, ktorými disponujeme, aby sme pre Vás spravili kvalitný odborný preklad na rôzne témy.

 

 

 

 

Zabezpečujeme preklady v nasledovných oblastiach:

  • manuály,
  • stavebná dokumentácia,
  • požiarna technika,
  • technické reporty,
  • CAD výkresy,
  • a ďalšie

Prekladali sme napríklad:

ENG: Proposal of an Extinguishing System for the Extinguishing of Tyres, Stored in Single-Storey Warehouses
SK: Návrh hasiaceho systému na hasenie pneumatík pri skladovaní v jednopodlažných skladovacích priestoroch
DE: Entwurf eines Löschsystems zur Löschung von Reifen bei Lagerung in eingeschossigen Lagerhallen
 

SK: Analýza spôsobu a dôsledkov potenciálneho zlyhania (Proces FMEA)
DE: Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) für potentielle Fehler
ENG: Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 

DE: Verwendung neuer chemischer Stoffe
SK: Použitie nových chemických látok
ENG: Applications of new chemical substances
 

SK: Riadiaca jednotka pre dvojkrídlové brány (návod na inštaláciu a upozornenia, použitie a údržba)
ENG: Control Unit for Double Leaf Gates (instructions and warnings for installation, use and maintenance)
DE: Steuereinheit für Doppelflügeltore (Anleitung und Warnungen für Montage, Nutzung und Instandhaltung)
 

SK: Zisťovanie a hodnotenie aspektov životného prostredia podľa ISO 14001
DE: Erhebung und Bewertung von Umweltaspekten gemäß ISO 14001
ENG: Survey and Assessment of Environmental Aspects to ISO 14001
 

SK :Pokyny na montáž, údržbu, dopravu a skladovanie D.M.M. tkaninových kompenzátorov
Slovinčina: Navodila za namestitev, vzdrževanje, prevoz in skladiščenje D.M.M. tekstilnih kompenzatorjev
DE: Anweisungen für Montage, Instandhaltung, Transport und Lagerung von D.M.M. Gewebekompensatoren
ENG: Instructions for Assembly, Maintenance, Transport and Storage of D.M.M. Technical Fabric Compensators
 

a mnoho ďalších.


 Zadajte Váš preklad už teraz. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a kontaktujte náš tím a dozviete sa viac o našich prekladoch technických textov.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku tu.