OKOTEC

Aj v budúcnosti sa na Vás veľmi radi obrátime pri požiadavke na prekladateľské práce a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu. Vašu spoločnosť môžeme na základe našej skúsenosti a obdržaných výsledkov bez výhrad a kedykoľvek odporúčať aj ďalším záujemcom.

Dr. Rainer Jaspers
partner poverený vedením podniku