MANAŽÉRSKE & EKONOMICKÉ PREKLADY

Dlhodobé skúsenosti s prekladmi v oblasti manažmentu a ekonómie nám umožňujú využiť naše skúsenosti, aby sme pre Vás spravili kvalitný odborný preklad na rôzne témy.

 

 

 

 

Zabezpečujeme preklady v nasledovných oblastiach:

  • finančný manažment
  • risk manažment
  • manažment ľudských zdrojov
  • marketing
  • stratégie a podnikanie
  • manažérske informačné systémy
  • a ďalšie

 

Vypracovali sme preklady v rámci tém, napríklad:

SK: Zaistenie ďalšieho trvania miestnych zdravotníckych zariadení v regióne Bamberg/Forchheim na základe efektívnejšieho procesného manažmentu v rámci projektu spolupráce.
DE: Bestandssicherung der kommunalen Gesundheitseinrichtungen der Region Bamberg/ Forchheim durch effektiveres Prozessmanagement im Rahmen der Zusammenarbeit.
ENG: Securing Continued Existence of Communal Healthcare Facilities in the Region of Bamberg/Forchheim through More Efficient Process Management under a Cooperative Scheme.

SK: Spracovanie modelovej koncepcie na zavedenie manažmentu rizík v integrovaných manažérskych systémoch
DE: Erarbeitung eines Lösungsansatzes für ein Konzept zur Implementierung von Risikomanagement in ein Integriertes Management System
ENG: The Approach of a Concept for the Implementation of Risk Management into an Integrated Management System

SK:Ďalší rozvoj deľby činností v nehnuteľnostiach
DE:Weiterentwicklung der Arbeitsteilung in der Immobilienwirtschaft
Marktwirtschaftliche Förderung der Grundstückswirtschaft durch Bildung von Liegenschaftsdienstunternehmen
ENG: Advanced Task Differentiation in the Real Estate Industry
Market Economic Promotion of the Property Market by Creating Property Service Companies
 

a mohé ďalšie
 


Zadajte Váš preklad už teraz. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a kontaktujte náš tím a dozviete sa viac o našich prekladoch manažérskych textov.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku tu.