MANAŽÉRSKE & EKONOMICKÉ PREKLADY

Dlhodobé skúsenosti s prekladmi v oblasti manažmentu a ekonómie nám umožňujú využiť naše skúsenosti, aby sme pre Vás spravili kvalitný odborný preklad na rôzne témy.

 

 

 

 

Zabezpečujeme preklady v nasledovných oblastiach:

  • finančný manažment
  • risk manažment
  • manažment ľudských zdrojov
  • marketing
  • stratégie a podnikanie
  • manažérske informačné systémy
  • a ďalšie

 

Vypracovali sme preklady v rámci tém, napríklad:

SK: Zaistenie ďalšieho trvania miestnych zdravotníckych zariadení v regióne Bamberg/Forchheim na základe efektívnejšieho procesného manažmentu v rámci projektu spolupráce.
DE: Bestandssicherung der kommunalen Gesundheitseinrichtungen der Region Bamberg/ Forchheim durch effektiveres Prozessmanagement im Rahmen der Zusammenarbeit.
ENG: Securing Continued Existence of Communal Healthcare Facilities in the Region of Bamberg/Forchheim through More Efficient Process Management under a Cooperative Scheme.

SK: Spracovanie modelovej koncepcie na zavedenie manažmentu riz