Odborné preklady a tlmočenie

Preklady textov do rôznych jazykov

Manažérske
& ekonomické preklady

finančný a risk manažment, manažment ľudských zdrojov, marketing, Business intelligence 

čítať viac >>

Tlmočenie kvalitne a spoľahlivo

Právnické preklady dokumentov

zmluvy, dohody, súdne rozhodnutia, odborné právnické práce, posudky, apostily, diplomy

čítať viac >>
Korektúry rýchlo a presne

Technické a vedecké
preklady

manuály, stavebná dokumentácia, požiarna technika, technické reporty, CAD výkresy

čítať viac >>
Notársky a súdne overené preklady

Súdne overené
preklady

dokumenty vyžadujúce overenie súdnym prekladateľom a notárom v rôznych jazykových kombináciach

čítať viac >>
Terminologické glosáre

Tlmočenie kvalitne
a spoľahlivo

konzekutívne a simultánne pri rokovaniach, obhajobách,  alebo všade tam, kde je potrebný tlmočník

čítať viac >>
Odborná úprava dokumentov

Úprava  
dokumentov

grafické spracovanie a tlač diplomových, dizertačných prác a iných dokumentov, apostille

čítať viac >>

European translation solutions je spoločnosť zameriavajúca sa na poskytovanie kvalitných prekladov s osobným prístupom ku každému klientovi. Spolupracujeme len s preverenými prekladateľmi a korektormi s vysokou kvalitou práce. Naši prekladatelia popri prekladateľských zručnostiach disponujú tiež odbornými znalosťami v rôznych oblastiach, vďaka čomu sme schopní preložiť aj náročný odborný text so zachovaním významu. Od roku 2000 sme preložili desaťtisíce strán odborných prekladov v rôznych jazykových kombináciách. Pre nás je každý klient výnimočný, samozrejmosťou je formátovanie textu, korektúra, kontrola preložených textov podľa individuálnych požiadaviek.