PRÁVNICKÉ PREKLADY

Dlhodobé skúsenosti s prekladmi v oblasti práva a s tým súvisiacich úkonov notárskych a právnych úkonov nám umožňujú využiť naše skúsenosti, aby sme pre Vás spravili kvalitný odborný preklad na rôzne témy.

 

 

 

Zabezpečujeme preklady v nasledovných oblastiach:

  • obchodné právo
  • finančné právo
  • medzinárodné právo
  • trestné právo
  • rodinné právo
  • občianske právo
  • autorské právo
  • a ďalšie

 

Prekladali sme texty napríklad na témy:

SK: Podniková politika
DE: Unternehmenspolitik
ENG: Corporate policy
 

SK: Investičné zámery
DE: Investitionsvorhaben
ENG: Investment projects
 

SK: Nájomné zmluvy
DE: Mietverträge
ENG: Rental agreements
 

SK: Zmluva o prevode obchodného podielu
DE: Geschäftsanteil-Übertragungsvertrag
ENG: Business share transfer agreement
 

SK – ITA: Osvedčenie o zhode pre lano a hák
DE: Konformitätsbescheinigung für Seil und Haken
ENG: Certificate of conformity for wire and hook
 

ENG: Financial and Banking Operations, Services and Structures and Their Risk of Being Used for Money Laundering and the Fight Against
SK: Finančné a bankové operácie, služby a infraštruktúra, riziká ich zneužitia v praní špinavých peňazí a boj proti týmto praktikám
DE: Finanz- und Bankgeschäfte, Dienstleistungen und Infrastruktur, Risiken deren Missbrauchs in der Geldwäsche und Kampf gegen solche Praktiken
 

SK: Právo týkajúce sa zdravotníckych pomôcok v medzinárodnom porovnaní práva –
Analýza amerického a nemeckého ručenia výrobcu s dôrazom na právny inštitút punitive damages
DE: Medizinprodukterecht im internationalen Rechtsvergleich –
Eine Analyse der US-amerikanischen und deutschen Herstellerhaftung mit dem Fokus auf das Rechtsinstitut der Punitive Damages
ENG: Medical Device Law in International Comparison of Law – An Analysis of U.S. and German Manufacturer Liability with a View to the Legal Institution of Punitive Damages

 

a mnohé ďalšie.


Zadajte Váš preklad už teraz. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a kontaktujte náš tím a dozviete sa viac o našich prekladoch právnických textov.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku tu.