CENOVÁ PONUKA

Dajte nám prosím vedieť ako Vám môžeme pomôcť s Vaším prekladom.

Prípadne nám napíšte kontakt na Vás a v čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať, aby sme prediskutovali Vaše potreby.
 

Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx.

Polia označené * sú povinné.

Doplňujúce informácie k cenovým ponukám:
 
 
Preklady:
 
Cena za preklad sa počíta na základe vopred dohodnutých jednotiek. Medzi tieto môžu patriť: 
strany dokumentu, normované strany, riadky alebo slová.
 
Jedna normostrana (NS) je 1800 znakov v programe MS Word-e: počet znakov s medzerami / 1800.
 
Napríklad: ak máte vo MSWorde 36000 znakov s medzerami tak výpočet ceny za preklad, pri 
cene 18,- eur za normostranu je:
 
36000 zankov s medzrami/1800(NS)= 20 Normostrán * 18 EUR cena za normostranu= 360,- EUR 
cena za preklad
 
Znak je písmeno, číslica alebo akékoľvek obrazné vyjadrenie myšlienky.
 
Úradné preklady sa počítajú na strany dokumentu. Ak je počet úderov väčší ako 1800 na jednej 
strane dokumentu, počíta sa rozsah úradného prekladu podľa normostrán.
 
 
Tlmočenie:
 
K cene sa pripočítava strava a ubytovanie pre tlmočníka. Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 
hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení.
Dodávateľ a objednávateľ sa môžu vopred dohodnúť na práci v rozsahu polovice pracovného dňa, 
t.j. 4 hodín. V takom prípade predstavuje odmena tlmočníka 50% základnej dennej sadzby. 
Nasadenie dlhšie ako 4 hodiny sa rozumie ako celodenné nasadenie. Ak pracovný deň tlmočníka 
presahuje 8 hodín, zvyšuje sa základná sadzba za každú začatú hodinu minimálne o 15%.
Úhrada cestovných náhrad (cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové a pod.) sa riadi platnými 
predpismi v Slovenskej republike. Čas strávený na pracovnej ceste mimo svojho trvalého bydliska 
do miesta pracovného nasadenia hradí odberateľ vo výške 50% z príslušnej sumy za tlmočenie.
Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, je objednávateľ povinný poskytnúť tlmočníkovi 
včas, pred zahájením tlmočenia písomné príspevky účastníkov. Objednávateľ nemá právo žiadať od 
tlmočníka inú činnosť, ako bola vopred dohodnutá.
 
 
Korektúry, textové a grafické spracovanie dokumentov, doplnkové služby:
 
Cenové podmienky sa riadia na základe dohody a konzultácie s klientom, nakoľko požiadavky 
jednotlivých klientov sú individuálne.
 
Cenové podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
Poskytujeme aj množstevné zľavy pri väčších prekladoch. 
 
Prečo sú úradné preklady od našej spoločnosti o 20% lacnejšie ako u konkurencie? Presvedčte sa! 
 
Fyzickým osobám a takisto neplatcom DPH neúčtuje 20% daň z pridanej hodnoty, čo znamená 
výraznú úsporu pre našich klientov.
 
Informácia pre klientov v rámci európskej únie: 
Fyzickým osobám neúčtujeme 20% daň z pridanej hodnoty, čo znamená výraznú úsporu pre našich 
klientov.
Firmám v rámci európskej únie, ktorý sú platcom DPH, neúčtujeme 20% daň z pridanej hodnoty, čo
znamená výraznú úsporu pre našich firemných klientov.