TERMINOLOGICKÉ GLOSARE

Odborné výrazy a frázy, ktorými popisujete Vaše produkty a služby v zdrojovom jazyku, je potrebné zachovať vo všetkých preložených a lokalizovaných materiáloch aj v cieľových jazykoch. Preto ponúkame možnosť zostaviť terminologický glosár.

 

 

Ak potrebujete zachovať termminológiu Vašich textov, zabezpečíme:

  • terminologické glosáre
  • konzultácie odborných výrazov s odborníkmi 
  • pokročilé internetové vyhľadávanie a skúsenosti

Počas prekladania konzultujeme termíny s odborníkmi pre danú oblasť a so zadávateľom prekladu, sledujeme internetové publikácie v cieľovom jazyku a takto vytvárame databázy odborných výrazov.


Vyžiadajte si pri svojom preklade vytvorenie terminologického glosára a my ho pre Vás vytvoríme.