Webmaster

Správcom obsahu a prevádzkovateľom webu je european translation solutions, s.r.o.

Technickú realizáciu zabezpečila spoločnosť Lemonweb s.r.o.

V prípade akýchkoľvek problémov webového sídla kontaktujte technickú správu webu prostredníctvom kontaktného formulára s krátkym popisom problému, s ktorým ste sa na webovom sídle stretli.